Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

cherrycrush
Nigdy nie byłam wystarczająca dla siebie.
— Calvin Harris - Outside (feat. Ellie Goulding)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustaperson justaperson

January 23 2015

cherrycrush
5839 0136
Reposted frompeachpuff peachpuff viatriste triste

January 21 2015

cherrycrush
Osoba z którą będziesz musi się bać tego, że może Cię stracić. My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że dbamy tylko o to co może nam uciec. Właśnie ucieka nam życie.
— pokolenie Ikea
Reposted fromglamorous glamorous viakatalama katalama
cherrycrush
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viajdeg jdeg
cherrycrush
Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości. .
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viajdeg jdeg
cherrycrush
Nasz dom będzie najpiękniejszym domem na całym świecie. Będzie w nim ekspres do kawy, wielki balkon, wanna i parapety całe obłożone miękkimi poduszkami. Na półkach będą stały nasze ulubione płyty i filmy, a w pudełkach bilety po przebytych koncertach we dwoje. W kuchni będziemy smażyć naleśniki i pić wino. W sypialni, na samym środku, będzie ogromne łóżko, na którym będziemy rozmawiać całe noce i tulić się do siebie. Cały ten dom będzie przepełniony po brzegi miłością, czułością i szczęściem. 
— z serii: skryte marzenia o przyszłości
Reposted fromkarlwho karlwho viakatalama katalama

January 18 2015

cherrycrush
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viajdeg jdeg
cherrycrush
1208 5570 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaharta maharta
cherrycrush
3153 f95f
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaFuel Fuel
You still have a lot of time to make yourself be what you want.
— (via bl-ossomed)
Reposted fromsrcemoje srcemoje viazabka zabka
cherrycrush
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viazabka zabka
cherrycrush
Trzeba pamiętać, że to jest nasze życie. Musimy chronić siebie. Nie możemy pozwolić, by ktoś się na nas wydzierał, źle nas traktował czy poniżał. To kwestia szacunku do samego siebie. Dlaczego są osoby, których nikt nie ośmieli się obrazić? Może i ma czasem ochotę, ale się powstrzymuje. To są osoby dobrze w sobie osadzone, o jasno określonych granicach osobistej przestrzeni i nawet jeśli ktoś tę granicę przekroczy, ta osoba spokojnie popatrzy i powie: "Przepraszam, ale to chyba nie do mnie. Dziękuję, do widzenia".

Zuzanna Celmer

January 08 2015

cherrycrush
1514 5667
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viakubaf kubaf

January 07 2015

cherrycrush

November 16 2014

cherrycrush
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viasamozatrucie samozatrucie
cherrycrush
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"

November 11 2014

cherrycrush
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viamilalori milalori

November 09 2014

cherrycrush

November 01 2014

2853 4e8e 390

Well I guess I’m not that hungry? #9gag

Reposted fromPcsl Pcsl viamizuka mizuka
cherrycrush

Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl