Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

cherrycrush
0635 bc03 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaNoemiJustine NoemiJustine

June 05 2015

cherrycrush
6937 2d9e 390
Reposted fromnyaako nyaako viajustaperson justaperson
cherrycrush
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaGirlTiger GirlTiger
cherrycrush
6813 29b6 390
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viakatalama katalama
cherrycrush
0959 4df6 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viayowy yowy
cherrycrush
9596 2176 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoemiJustine NoemiJustine
2841 c798 390

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viaNoemiJustine NoemiJustine
cherrycrush
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
cherrycrush
8103 4c7a 390
cherrycrush
9587 52d1 390
Reposted fromqcharska qcharska viaberenika berenika
cherrycrush
Że szczęścia należy szukać w sobie a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie Bóg wie gdzie go szukają.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viaNoemiJustine NoemiJustine

May 14 2015

cherrycrush
7595 ac21 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustaperson justaperson

April 11 2015

cherrycrush

April 02 2015

cherrycrush
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viapareidolie pareidolie
cherrycrush
8919 bee8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaGirlTiger GirlTiger

March 15 2015

cherrycrush
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, "Żyj wystarczająco dobrze"
cherrycrush

Reposted fromlifeless lifeless viajustaperson justaperson
cherrycrush
7287 e485 390
Reposted fromtwice twice viaFuel Fuel
1787 9e04 390
Reposted fromsunlight sunlight viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl